ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดพื้นบ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ

แวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ดินแดน ราช-รี (สำเนียงเน้อเสน่ห์) … ได้มาเยือนตลาดเช้าที่เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ เท่านั้น ข้อมูลพื้นฐานมีเพียงเท่านี้ … ว่าแล้วต้องมาเยือน!!!